Torenskop

Jansen van Wyk (Hantam Lewendehawe),Willie Esterhuyse (afslaer), Eric Louw (koper) en Andre Hugo (verkoper).

R16 000.