Jansen van Wyk (Hantam Lewendehawe), Marin Lombaard (CMW, nms koper JWC Visagie), Andre Hugo (verkoper) en Willie Esterhuyse (afslaer). Verkoop 75, gemid. R10 080, hoogste R27 500.