14september-oorlogspoort

Chris van Rooyen (verkoper), Andre van Zyl (CMW afslaer), Lloyd Cruickshank (koper) en Jan Abrams. Verkoop 38, gemid. R6 789, hoogste R32 000.