Moorreesburg

Appie Maritz (BKB afslaer), Eddie Terreblance (bestuurder Schellink plase), Eben Schellink (koper), Kleinjan de Villiers (hanteerder) en Jan de Villiers (verkoper). Verkoop 52, gemid. R13 403, hoogste prys R32 000.