Andrew Jordaan (seller), dr Andre Aikman (buyer), Alan Sinclair (auctioneer), Chris Troskie (Vleissentraal) and Andrew Jordaan jnr (seller). R26 000.