Chris Troskie (Vleissentraal PE), Andrew Jordaan Sr (seller), Allan Sinclair (auctioneer) and Andrew Jordaan jr. (seller).  Buyer Jannie Kitshoff not on photo. R80 000.