‘n Merino inligtingsdag vir sowat 60 studente van Pretoria universiteit is op die plaas van Leonard en Rodney Neumann in die Vrede distrik aangebied. Merino SA president, Gert Smit, het ondermeer gepraat en vrae beantwoord oor die Merinobedryf en –genootskap, prestasietoetsing en BLUP. Daarna is ‘n praktiese demonstrasie van Merino’s gedoen om wol- en bouvorm aspekte te illustreer

SAM_2208