Kopers vir Lesotho Wool & Mohair Promotion Project:  Ntai Lepheana, Thakane Lekana, Stefan Naude (verkoper), Matsosa, Teboho Leleka, Eric Naude (verkoper) en Thembela Sigonyela (hanteerder).  Verkoop 95, gemid. R10 562, hoogste R60 000.