Willem en Acton van Aardt (sellers), Giepie Calldo (RFID, for buyer BP Greyling), JJ van der Watt (BKB auctioneer) and Hans Thomas (handler).  Sell 56, average R18 607, highest R82 000.