3 Generasies

Op die Charmac Merino veiling het Peter (jr) Watermeyer twee ramme gekoop. Op die foto is drie geslagte van beide die koper en verkoper families nl.
Ronald, Luke & Henry McNaugton en Peter senior & junior en Kevin Watermeyer