Jan Griesel (koper), Abrie Griesel (verkoper) en Andre van Zyl (afslaer). R18 000.