9 Februarie 2016 Rubicon

Agter:  JJ van der Watt (afslaer), Van der Wath Schlebusch (koper), Wallis Hardie (verkoper).

Voor:  Henri Naude (BKB), Christiaan Marincowitz (BKB), Vukile Ntshiwyla (vashouer), Thens Botha (BKB) en Peter Hardie (seun van Wallis)

R9,000