25 Feb 2016 suid Vrystaat

Hierdie ram is vir die hoogste prys van R16 000 verkoop op Konsortium-Merino se sesde Suid-Vrystaat veiling op die plaas Donkerpoort, Gariepdam. Van links kniel Jakkie Nel, afslaer van Somerset-Oos, Jan Erasmus, GWK bedryfshoof-Suid, Philippie Nel van Somerset-Oos en Neville Grobler, koper van die plaas Zonderhout naby Springfontein. Cobus Vivier, stoetmeester van Konsortium-Merino, hanteer die ram.