24 Feb 2016 Marlow

Op Konsortium-Merino en Landbouskool Marlow se tiende gesamentlike veiling by die Marlow-klubhuis, buite Cradock, is díe ram vir die hoogste prys van R21 000 verkoop. Van links is Jan Erasmus, GWK bedryfshoof-Suid, Chrislu du Plessis van Roamfree, Richmond, Jakkie Nel, afslaer en Billy van Zyl, koper van die plaas Montague, Cradock.  Gaffel du Plessis, eenheidbestuurder van Konsortium-Merino, hanteer die ram.