23 Februarie 2016 Steynsburg

Johan Botha van Vissershoek, Trompsburg, het hierdie ram vir die hoogste prys van R38 000 gekoop op Konsortium-Merino se sesde veiling saam met Hennie Coetzee en Tinus Geldenhuis op die plaas Geduldsfontein, Steynsburg. Van links staan Jakkie Nel, afslaer, Gaffel du Plessis, eenheidbestuurder van Konsortium-Merino, sy seuntjie, Chrislu en Johan Botha, koper. Willie Meyer, uitvoerende bestuurder: