LATEST MERINO NEWS

Julian Southey named National sheep Farmer of the year

Merino SA honorary member and former -president and, Julian Southey, received the prestigious “National sheep farmer of the year” award at a gala dinner held on 16 November in Bloemfontein. Julian (middle) farms in the Middelburg EC district with his two sons, Robert...

read more

11 Augustus 2016 – Nationale Veiling te Middelburg

Hoogste pryse van die jaar opNasionale Merino veiling Die Nasionale Merinoram veiling het op Vrydag, 12 Augustus te Grootfontein Landboukollege plaasgevind. Die vier hoogste pryse op enige Merinoveiling vanjaar is by hierdie prestige geleentheid aangeteken. Die...

read more

Jongooi skoudag te Vrede, Philipstown

Op Woensdag, 20 Julie 2016 is die ‘n besonder goeie Merinodag aangebied in die Philipstown distrik. Ses Merinoklubs het deelgeneem aan die eerste “Interskou kompetisie tussen Jongooiklubs”, naamlik Philipstown, Kraankuil, Middelburg, Noupoort, Britstown en Modern...

read more

Merino Adviseurskursus 2016

Die jaarlikse Merino adviseurskursus is van 20 tot 22 Junie te Groenvlei, Graaff-Reinet distrik aangebied. Teoretiese en praktiese klasse is aangebied oor Merino bestuur, beoordeling en die Merinoplan. Agter: Charl van der Merwe, Adriaan Engelbrecht, Jean Human, JG du...

read more

Laingsburg Wolbaaldra kompetisie

Op Saterdag, 9 April 2016 is ‘n interessante Merinodag gehou te Laingsburg. Daar was ondermeer uitstallings van Merino’s, demonstrasies van skaapskeer, wolgooi, afrand van wol, en inligting oor roofdierskade by skape. Die grootste opwinding was egter die Wolbaaldra...

read more

Noupoort Merino Jongooiklub

  Die Noupoort Merino Jongooiklub het op 5 November die afsluiting van hul jaarlikse projek gehou. Hiermee fotos van die wolklas en –tipering, en die klublede. Lees meer oor hierdie klub se bedrywighede in die Merino joernaal wat voor Kersfees verskyn. Agter:...

read more

Agri Expo

      Merinostalletjie by Agri Expo te Sandringham naby Stellenbosch (15 – 17 Oktober) met Giepie Calldo, Uysie Willemse en Johan du...

read more

CONTACT MERINO SA

PHONE: +27 (0) 49 892 4148

FAX: 049 892 4218

EMAIL: merinosa@eastcape.net

 

GOLD SPONSORS

            

SINCE 1937. A member of the World Federation of Merino Breeders. Merino SA serves as the mutual forum for registered and commercial Merino Breeders and acts as the planner and mouthpiece of all Merino affairs in South Africa.