MERINO CLASSIC 2016


Kortwol Afdeling (wollengte maksimum 6cm)

Langwol afdeling (wollengte >6cm)

Maksi Afdeling

Spesiale klasse

Grootkampioenskappe

Beoordeelaars

Beoordeelaars

Gert Smit (Merino SA president), Eddie Prinsloo en Johan Botes (beoordelaars), Fourie Vosloo (ringbeampte), Kleintjie Pienaar en Andries Pienaar (beoordelaars), Elna Kitching (ringbeampte) en Danie Vorster (Merino SA bestuurder)

Beamptes

Beamptes

Hardie van den Heever, Bennie Aucamp, Bennie Steenkamp, Toit Wessels (aankondiger), Arno van Graan en Willem Olivier (dataverwerking) en Willem Liebenberg

SINCE 1937. A member of the World Federation of Merino Breeders. Merino SA serves as the mutual forum for registered and commercial Merino Breeders and acts as the planner and mouthpiece of all Merino affairs in South Africa.