Morrison – Barkley-Oos

Sarel en Pat Vorster (verkopers), Koos Louw (CMW, namens koper Milton Green) en Danie Strauss (afslaer). R16...

P’Drino – Trompsburg

Andre van Zyl (afslaer), Giepie Calldo (CMW), Cornie Faber (CMW, namens koper BP Greyling), PD Jacobs en Willem Grobbelaar (verkopers). R18...

Bethulie veldram

Jan Griesel (koper), Abrie Griesel (verkoper) en Andre van Zyl (afslaer). R18...

Heuningkrans (Prinsloo)

Roger Frewan (Merial), Niel Lubbe (koper), Eddie Prinsloo (verkoper), Koning Letsie van Lesotho, Eduard Prinsloo (verkoper) en Tshebe Sepapate (hanteerder) R62...

Fairworld (W v Aardt)

Acton Van Aardt en Willem van Aardt (verkopers), Gert Terblanche (koper) en Hans Thomas (hanteerder). R36...